Campaña de Autoafirmación Mapuche

Wefkvletuyiñ -Estamos Resurgiendo-

 

Castellano / English

Mari mari kom pu lamgen ka kom pu ñaña, itrokom

Fewla kom eymün azkintuaymün ka allkütuaymün taiñ küzau. Müley tüfachi “página”.

Wefkületuyiñ pingey taiñ küzau, Campaña de Autoafirmación pikey ta pu wingka.

Taiñ mapuche rakizuam, taiñ kom zugu, taiñ ngütram petu tripaley lof mew ka waria mew, taiñ kom wallmapu mew. Kom pu wecheke wentru ka ülcha ke zomo petu nieiñ newen, newengey taiñ dungu, petu allküngey taiñ kuyfikeche ñi kimün. Famngechi tripay taiñ we mapuche zugu.

Pewmagen, kom püle taiñ trekan nor tripalerpuay ka kom taiñ pu che, witrampüramtuafiel taiñ mapunche kimün. Famngechi kom iñchiñ witrampüramneaiñ taiñ weichan.

Pewmagen küme tripayay tamün küzaw ka tamün dungu, pu lamngen, pu ñaña, pu chachay. Pewmagen kümelkaleaymün.

Pewkalleael kom pu che. Lemoria kom eymün.